Temel Bilgi Teknolojileri - Bilişim Sistemleri

Temel Bilgi Teknolojileri - Bilişim Sistemleri

Açık öğretim sağlık kurumları işletmeciliği ; temel bilgi teknolojileri dersi ; ünite 1 bilgisayarların tarihçesi , bilişim sistemleri  konusu kısa notları .

Bilişim sistemlerinin yapısı ; donanım , yazılım , bunları kullanan insanlardan oluşmaktadır.

Bilişim Sistemi : Girdiler , İşleme Aşamaları ve Çıktılar

Çevresel Faktörler : Tedarikçiler , Müşteriler , Düzenleyici Kurumlar , Hissedarlar , Rakipler

Çevresel faktörler ile görev yerine getirilirken bilgisayarlar girdiler , çıktılar , işleme aşamaları yani donanım yazılım ve insan faktörü işlev kısmını yerine getirir.

İnsanlar bu yüzden kurumsal kaynak planlama , müşteri ilişkileri yönetimi , veri madenciliği , iş zekası çözümlerini zorunlu öğrenmek durumunda kalmışlardır. Kurumsal kaynak planlama - ERP ; İşletmelerde mal ve hizmet üretiminde gerekli kaynakların planlanmasında görev alan bilişim sistemlerine verilen addır.

Bilişim Sistemi Çeşitleri

- İşlem Süreç Sistemleri

- Ofis Sistemleri

- Bilgi Temelli İş Sistemleri

- Karar Destek Sistemleri

- İşletme Bilgi Sistemleri

- Üst Düzey Yönetici Bilgi Sistemleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi : İşletmelerde iş ilişkisi içinde bulunan mevcut ve müstakbel müşterileri ile ilgili bilgileri iş süreçleri ( satış , pazarlama , müşteri hizmetleri , teknik destek ) ile düzenleme ve eşleme görevini üstlenen bilişim sistemlerine verilen addır.

Veri Madenciliği : Büyük veri setleri üzerinde yapay us , makine öğrenmesi ve istatistik teknikleri aracılığı ile çeşitli ilişkiler bulmayı mümkün kılan yöntem ve bunu kullanan bilişim sistemleri.

İşlem Süreç Sistemleri : Kurumların en temel süreçlerini üstlenen yapılarıdır. Sipariş giriş , otel rezervasyon , bordro , personel sistemleri bu kategoridedir.

Ofis Sistemleri : Ofis ortamında çalışanların verimliliğini arttıran , kelime işleme , hesap çizelgesi , sunum hazırlama , masa üstü yayıncılıktır. Microsoft Office ve Autocad vs.

İşletme Bilgi Sistemleri : Şirket yöneticilerine destek amacı taşırlar ve yöneticilere şirket durumunu raporlamayı mümkün kılar.

Üst Düzey Yönetici Destek Sistemleri : Kurumun stratejik seviyede alacağı kararlarda yardımcı olur.

Kurumlarda kullanılan kurumsal kaynak planlama ve müşteri ilişkileri yönetimi tüm sistemleri kapsar.Bilişim Sistemi Etkileri

- Olumlu Etkiler-

- İşletme içi işlemlerin ve kağıt tabanlı süreçlerin çok daha hızlı gerçekleşmesi

- Müşterilerin tüketim alışkanlıklarını belirlemede ve firmaları yönlendirmede yardımcı olmak

- İnternet tabanlı çözümler , kiosklar , mobil işlemler gibi hayatı müşteriler için kolaylaştıran çözümler

- Cerrahi , radyoloji , genetik vb. konularda sağlanan ilerlemeler

- Kablolu ve kablosuz ağlar ile verinin milyonlarca insan ile paylaşımı

- Olumsuz Etkiler -

- Önceden insanların yaptığı işleri devralarak çalışanlarında yerini almak

- Kişisel veriler için mahremiyet sorunları

- Kesintisi durumunda hayatın durması

- Sağlık sorunları

- İstenmeyen yada kötü yazılımların bu ağlar ile dağıtımı
Paylas Anahtar Kelimeler : bilişim sistemleri , bilişim sistemi çeşitleri , bilişim sistemi etkileri
Copyright 2011-2012 Dewa Reklam Ltd. Şti.         Haberler - Yasal Uyarı - İletişim
Designed By : Dewa Reklam